Економічна філософія

Економічна філософія

Економічна філософія є невід’ємною частиною наукового надбання й за багато століть здобула багато змін та перетворень. Окремій людині дуже складно орієнтуватися в нескінченній кількості інвестиційних пропозицій, тому з цією
метою створюються сервісні компанії для обслуговування та управління фінансовими ресурсами з метою їх збереження та примноження.

На ринках капіталу, кошти можливо інвестувати самостійно або з допомогою посередників та сервісних компаній. У разі якщо вибрано інвестування за допомогою компанії з управління активами (КУА), то у Вас немає необхідність самостійно
відслідковувати стан ринків капіталу. Можна повністю або частково перекласти турботи про ефективність інвестиційних рішень на фахівців, які будуть приймати кваліфіковані рішення замість Вас. Крім того, ми маємо можливість
акумулювати кошти великої кількості інвесторів, частка кожного з них при цьому може бути незначною, але при цьому вкладати в різноманіття доступних інвестиційних інструментів, для скорочення ризиків кожного окремого інвестора
шляхом диверсифікації вкладень та збільшення суми прибутку всіх разом та кожного окремо.

Однією з переваг “Компанія з управління активами ОРАНЖ”, є законодавча умова, на поєднання своєї професійної діяльності з іншими видами господарської діяльності, що забезпечує зосередженість спеціалістів КУА на глибокому розумінні
специфіки ринків капіталу.

Основною метою заснування нашої компанії з управління активами є бажання розвивати ринки капіталу та власні можливості в секторі фінансових послуг, за рахунок кваліфікованого та ефективного управління капіталами.

Результатом такої діяльності є прибуток клієнтів від вкладеного капіталу.

Закрити меню