Інвестування

Інвестування

Інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на гроші або майно. Інвестиції поділяються за своїм цільовим призначенням
на портфельні, капітальні, фінансові та реінвестиції. “Компанія з управління активами ОРАНЖ”, забезпечує своїм клієнтам доступ до всіх перелічених видів інвестицій:

  • при капітальних інвестиціях через здійснення господарських операцій, які передбачають придбання будинків, споруд, інших основних фондів та нематеріальних активів;
  • при фінансових інвестиціях через господарські операції, які передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів;
  • при прямих інвестиціях через такі господарські операції, які передбачають внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані цією юридичною особою;
  • про портфельних інвестиціях через господарської операції, які передбачають придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку та поза ним.
Закрити меню