Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд. 
 Відомості про оцінювача майна:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТНА ФІРМА «ГУДВІЛЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22969380
Місцезнаходження: : 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного майна України, строк дії: з 29.03.2018р. до 29.03.2021р.

Відомості про аудиторську фірму:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 16463676
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27.
Cвідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: з 26.01.2001р. до 24.09.2020р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 29.01.2016р. до 24.09.2020р.

Відомості про депозитарну установу:
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 20034231.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8.
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 12.10.2013 року – необмежений.
Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.

Детальна звітність

Свідоцтво ЄДРІСІ
Закрити меню